ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนครราชสีมา

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้าน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครราชสีมา
ขายขายบ้าน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครราชสีมา

ค้นพบ 18 รายการ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : --- (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง :


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : --- (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง :


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-20-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-95.9 / 95.9 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ประทาย ประทาย นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-77.0 / 77 ตร.ว.
ที่ตั้ง : - หนองบุญมาก นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-62.0 / 62 ตร.ว.
ที่ตั้ง : สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-70.0 / 70 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-74.0 / 74 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-50-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-45.6-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-83.4-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-0-72.0 / 72 ตร.ว.
ที่ตั้ง : หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-87-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-93-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-60-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-74.3-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-82-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-25-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมาอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้านหลุดจำนอง บ้านธนาคารยึด จังหวัดนครราชสีมา เช็คบ้านติดธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ค้นหาบ้านติดธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ขายบ้านติดธนาคาร ประกาศขายบ้านกรมบังคับคดี จังหวัดนครราชสีมา