ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนครราชสีมา

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครราชสีมา
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครราชสีมา

ค้นพบ 9 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-0.00
ที่ตั้ง : นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-58.00
ที่ตั้ง : ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-70.00
ที่ตั้ง : ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 18-2-68.00
ที่ตั้ง : เทพาลัย คง นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-97.60
ที่ตั้ง : หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 64-2-59.20
ที่ตั้ง : ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-3-56.00
ที่ตั้ง : พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 20-2-76.00
ที่ตั้ง : มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-3-65.00
ที่ตั้ง : ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมาอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดนครราชสีมา เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดนครราชสีมา